Kvapalná látka, ktorá obnovuje bakteriálnu mikroflóru obsahuje mikroorganizmy, ktoré zabezpečujú v pôde tvorbu prírodného dusíka a zásobujú koreňový systém rastliny počas celého vegetačného obdobia a zároveň zlepšujú prirodzený proces uvoľňovania fosforu viazaného v pôde.Azotobacter croococcum - viaže vzdušný dusík čím obohacuje pôdu o dusík a zároveň zásobuje koreňový systém rastlín počas celého vegetačného obdobia
Azospirillium brasiliense - rovnaká schopnosť viazať vzdušný dusík ako A.croococcum, s lepšou odolnosťou voči vysokým teplotám aj v horúcich letných mesiacoch /nad 30?C/
Bacillus megatherium - po rozmnožení tohto mikroorganizmu v pôde koreňový systém rastliny dokáže prijímať mobilizovaný fosfor, ktorý v pôde síce existuje, ale pre rastlinu v neprístupnej forme
Tvorbou N a P nahrádza klasické priemyselné hnojivá.
Odporúčaný obsah humusu v pôde je min 1-2 % a hodnota pH 5,8-8,5.
Aplikuje sa zriedený v pomere 1:30-1:50 l, na povrch pôdy 10-14 dní pred sejbou/výsadbou s následným zapracovaním do pôdy.
balenie: 50l a 60l PVC vratné sudy záručná doba: 90 dní od vyskladnenia prípravku doprava: ZDARMA v celej SR

NOVINKY:

AZOTER F - má rovnaké účinky ako Azoter a zároveň potláča fuzáriové choroby koreňov rastlín

AZOTER SC - má rovnaké účinky ako Azoter a zároveň obmedzuje výskyt sklerotínie