YARA - Vám pomôže zabezpečiť dobré výnosy


Ponúkame širokú škálu hnojív v závislosti od potrieb jednotlivých druhov rastlín a tiež podľa rôznej potreby počas vegetačného obdobia, počnúc tými, ktoré obsahujú najviac potrebné živiny N,P a K cez tie, ktoré zabezpečujú rast a kvalitu zvýšením živín o vápnik a horčík až po mikroelementy, ktoré pomáhajú predchádzať alebo zlepšiť dané pôdne podmienky alebo potrebu plodín pri ich nedostatku. Aplikácia hnojív podľa druhu sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi:

HYDROPLUS Coptrac (33% = 500g/l Cu - celkový)

Koncentrované formulované hnojivo pre odstránenie nedostatku medi listovou aplikáciou.

ES hnojivo - hnojivo na báze medi
Garantovaný obsah živín: 33% = 500g/ l meď (Cu) - celkový

Hlavné výhody:
 • Homogénna biela koncentrovaná kvapalná suspenzia
 • Formulované hnojivo pre odstránenie nedostatku medi listovou aplikáciou
 • Vysoko kvalitný, stály suspenzný koncentrát
 • Najvyššia koncentrácia medi
 • Nízke aplikačné dávky
 • Menšia potreba skladovacích priestorov
 • Minimálne množstvo obalov na likvidáciu
 • Vhodný k miešaniu s ostatnými hnojivami a pesticídmi. Doporučená miešateľnosť na www.tankmix.com/hydroczech/
 • Rýchly a dlhotrvajúci príjem živín rastlinou vďaka pokročilej OPTIFLO technológii
 • Bezpečné pre rastliny a obsluhu, jednoduché použitie
 • Overené na rôznych plodinách v rôznych krajinách


Odporúčania k aplikácii:
(Špeciálne dávky sa môžu meniť podľa regiónov. Vždy čítajte etiketu pred použitím)

Obilniny: 0,25 - 0,5 l/ ha vo fáze odnožovania do objavenia 2. kolienka (Zadoks 12-32).
Dávka vody: 200 l/ha.

Vinič: 0,5 l/ ha vo fáze pred objavením kvetných pupeňov.
Dávka vody: 200-1000 l/ ha.

Pasienky: 0,5 l/ ha 10-14 dní pred kosbou.
Dávka vody: 200 l/ ha. Neaplikujte na trávne porasty pre ovocie.

Kukurica: 0,5 l/ ha vo fáze 4-8 listov.
Dávka vody: 75-200 l/ ha.

Repka: Dávka do 0,25 l/ ha vo fáze 4-8 listov.
Dávka vody: 200 l/ ha.

Cibuľa: 0,5 l/ ha aplikovať 2 týždne po presadení, alebo v prípade priameho výsevu vo fáze veľkosti rastlín 15 cm. Opakujte v intervaloch 10-14 dní.
Dávka vody: 75-200 l/ ha.