YARA - Vám pomôže zabezpečiť dobré výnosy


Ponúkame širokú škálu hnojív v závislosti od potrieb jednotlivých druhov rastlín a tiež podľa rôznej potreby počas vegetačného obdobia, počnúc tými, ktoré obsahujú najviac potrebné živiny N,P a K cez tie, ktoré zabezpečujú rast a kvalitu zvýšením živín o vápnik a horčík až po mikroelementy, ktoré pomáhajú predchádzať alebo zlepšiť dané pôdne podmienky alebo potrebu plodín pri ich nedostatku. Aplikácia hnojív podľa druhu sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi:

KRISTA-MKP TM

Práškový vodorozpustný dihydrogénfosforečnan draselný
Fosfor (P2O5) 54 %
Rozpustnosť (20°C) 230 g/ l vody
(P) 22,7 %
EC (1 g/l pri 25°C) 0,7 mS/ cm
Draslík (K2O) 34 %
pH (1% roztok) 4,5
(K) 28,2 %
Výhody:
  • Krista-MPK je čisté vo vode rozpustné hnojivo s obsahom fosforu a draslíka určené pre široký okruh plodín. Neobsahuje chlór, sodík a ťažké kovy. Je to jemný kryštalický prášok, ktorý sa rýchlo rozpúšťa vo vode
  • Krista-MPK je určená pre použitie vo všetkých systémoch hnojenia v hydropónii, pretože neobsahuje čpavok, ďalej v kvapkovej závlahe, postreku na list, iných závlahách. U hlavných poľných plodín, ako doplnková výživa fosforom a draslíkom nielen na list, ale aj v systémoch siatia s prihnojovaním
  • Krista-MPK neobsahuje žiadny dusík a je to ideálny zdroj fosforu a draslíka pre neskoršiu aplikáciu pri nasadzovaní plodov , kedy je nutné kontrolovať obsah dusíka.
  • Krista-MPK je tiež ideálne hnojivo pre kombináciu s dusíkatými hnojivami, napr. liadok vápenatý, dusičnan draselný, dusičnan amónny alebo močovina.
  • Foliárna aplikácia Krista-MKP môže zabrániť chorobám na listoch, napr. múčnatka, pri nižšom infekčnom tlaku.
  • Krista-MPK môže byť používaná spoločne so všetkými vodorozpustnými hnojivami okrem rozpustných vápenatých hnojív a koncentrovaných horečnatých roztokov. Pre listovú aplikáciu je možné miešať s pesticídmi, pokiaľ miešanie vyslovene nezakazuje výrobca pesticídov.
  • Nízka elektrická vodivosť: Krista-MPK v roztoku má nízku elektrickú vodivosť 0,7mS/cm, je to relatívne bezpečné hnojivo pre aplikáciu na list s nízkym rizikom popálenia a poškodenia listu.
  • pH: Fosfor v hnojive Krista-MKP stabilizuje reakciu hnojivých roztokov, udržuje pH stabilné okolo úrovne 4,5.
  • Krista-MPK tiež stabilizuje chemické roztoky a tým zvyšuje efektivitu pesticídnych postrekov.

Doporučené dávkovanie (aplikovať v min. 200 litroch vody / ha)
Plodina Počet aplikácií Termín aplikácie Koncentrácia v %
Obilniny, repka, zemiaky, cukrová repa... 2 x "Pod pätu" na list od založ. dostatku listov do kvitnutia/metania 10
0,5 - 1
Kôstkoviny 2 - 4 x Od nasadenia plodov po zber 1 - 2
Vinná réva 2 - 4 x Behom nasadenia plodov a behom zrenia 2
Jadroviny 2 - 4 x Od nasadenia plodov po zber 1 - 2
Balenie: PE vrecia 25 kg