YARA - Vám pomôže zabezpečiť dobré výnosy


Ponúkame širokú škálu hnojív v závislosti od potrieb jednotlivých druhov rastlín a tiež podľa rôznej potreby počas vegetačného obdobia, počnúc tými, ktoré obsahujú najviac potrebné živiny N,P a K cez tie, ktoré zabezpečujú rast a kvalitu zvýšením živín o vápnik a horčík až po mikroelementy, ktoré pomáhajú predchádzať alebo zlepšiť dané pôdne podmienky alebo potrebu plodín pri ich nedostatku. Aplikácia hnojív podľa druhu sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi:

KRISTA-K Plus TM

Práškový vodorozpustný dusičnan draselný
Dusík (NO3) 13,5% Rozpustnosť (20°C) 315 g/l vody
Draslík (K2O) 45,5% EC (1 g/l pri 25°C) 1,3 mS/cm
(K) 38% pH (1% roztok) 8-9


Výhody:
 • Krista-K je vodorozpustné dusíkato-draselné hnojivo. Je to kryštalický prášok, ktorý sa rýchlo rozpúšťa vo vode bez reziduí, vo vode je voľne pohyblivý.
 • Krista-K je určená k aplikácii mnohými spôsobmi - kvapková závlaha, postrekovače, zavlažovacie systémy.
 • Krista-K môže byť aplikovaná so všetkými vodorozpustnými hnojivami a v spojení s väčšinou prípravkov na ochranu rastlín.
 • Krista-K má nízky pomer N:K = 1:3, čo je ideálne pre použitie behom kvitnutia a nasadzovania plodov, neobsahuje chlór, sodík a ťažké kovy.


Nitrátový dusík:
 • okamžite prijateľný, vykazuje rýchlo viditeľný účinok na rastline
 • v pôde sa neviaže a nie je ani absorbovaný pôdnymi časticami, zostáva v pohotovej forme prijateľný pre rastliny
 • preferovaný zdroj dusíka, ako pre hlavné poľné plodiny, tak aj pre špeciálne poľnohospodárske plodiny, záhradné a okrasné plodiny
 • zlepšuje príjem živín rastlinami - katióny vápnika, draslíka a horčíka


Draslík zlepšuje:
 • využiteľnosť ostatných živín, zvýšenie výnosu plodín
 • tvar a farbu ovocia, obsah cukrov a tým následne kvalitu produkcie
 • využiteľnosť vody v rastline zvlášť v teplom počasí a zlepšuje tiež odolnosť rastliny voči mrazíkom a tým zvyšuje odolnosť proti stresu pri striedaní teplôt
 • hrúbku bunečných stien, čo pomáha chrániť rastlinu proti chorobám a infekciám


Doporučené dávkovanie (aplikovať v min. 100 litroch vody / ha)
Plodina Počet aplikácií Termín aplikácie Koncentrácia v %
Obilniny, repka, zemiaky 2 - 4 Od založenia dostatočnej list. plochy do kvitnutia / metania 2
Cukrová repa 2 - 4 Od obdobia krátko pred uzavretím riadkov 4
Ovocie 2 - 4 aplikácie v 10 dennom intervale 1 aplikácia Od založ. dostatočnej listovej plochy do kvitnutia/metania,
5-15 dní pred zberom
2

1
Zelenina 2 - 4 V priebehu aktívneho rastu rastlín 1 - 4
Balenie: PE vrecia 25 kg