YARA - Vám pomôže zabezpečiť dobré výnosy


Ponúkame širokú škálu hnojív v závislosti od potrieb jednotlivých druhov rastlín a tiež podľa rôznej potreby počas vegetačného obdobia, počnúc tými, ktoré obsahujú najviac potrebné živiny N,P a K cez tie, ktoré zabezpečujú rast a kvalitu zvýšením živín o vápnik a horčík až po mikroelementy, ktoré pomáhajú predchádzať alebo zlepšiť dané pôdne podmienky alebo potrebu plodín pri ich nedostatku. Aplikácia hnojív podľa druhu sa môže uskutočniť rôznymi spôsobmi:

Magnitra-L

Dusičnan horečnatý v kvapalnej forme pre závlahové systémy a aplikáciu na list. Univerzálne horečnaté hnojivo s nitrátovým dusíkom.
Vzhľad Číra kvapalina
Vysolovacia teplota - 5°C
Hustota 1,35 kg/ liter
pH 4 - 5
El.vodivosť (EC) 0,5 mS/ cm pri 25?C
Zloženie:
Dusík - celkom 7% N (hmotnostné), 9,45% objemová (9,45 kg N/ 100 l)
Z toho N - nitrátový 7% (hmotnostné)
Horčík (MgO) 10% MgO (hmotnostné), 13,5% objemová (13,5 kg MgO/ 100 l)

Použitie:
Magnitra-L je roztok čistého dusičnanu horečnatého pre výživu špeciálnych a poľných plodín náročných na výživu horčíkom a nitrátovým dusíkom Pri aplikácii na list rieši akútny nedostatok horčíka. V závlahových a hydroponických prevádzkach je základným zdrojom horčíka.

Výhody:
  • vďaka okamžitej prijateľnosti listami i koreňmi odstraňuje akútny nedostatok horčíka. Nitrátový dusík podporuje príjem horčíka
  • lepšia a rýchlejšia prijateľnosť horčíka v porovnaní so síranom horečnatým
  • nepoškodzuje listové pletivá - "NEPÁLI"
  • možno aplikovať samostatne alebo v spojení s väčšinou prípravkov na ochranu rastlín a hnojivom DAM, doporučujeme predbežnú skúšku miešateľnosti
  • kvapalná forma uľahčuje manipuláciu a dávkovanie hnojiva
  • Magnitra-L sa môže používať samostatne alebo v kombinácii s ďalšími vodorozpustnými hnojivami pre prípravu koncentrovaných hnojivých roztokov a potom následne aplikovať závlahovými systémami

Doporučené dávkovanie:
Plodina Počet aplikácií Termín aplikácie Dávk. l/ha
Repka, cukrová repa, zemiaky 2 - 4 x Podľa potreby podľa vývoja rastlín (dostatočná listová plocha) 4 -8
Pšenica potravinárska 2 - 4 x Najlepšie s fungicídami, bez rizika popálenia i v neskorých rastových fázach 4 - 8
Ovocné stromy 5 - 10 x Pred a po odkvitnutí, v priebehu rastu plodov 4 - 10
Vínna réva 3 - 8 x Po odkvitnutí, v priebehu rastu plodov 4 - 8
Jahody, drobné ovocie 2 - 4 x Nie v dobe kvitnutia 4 - 6
Doporučené riedenie 0,5 - 2 l na 100 l vody. Neaplikovať za vysokých teplôt, intenzívneho Slnečného žiarenia alebo vlahového stresu.
Dodržujte všeobecné zásady aplikácie na list.

Balenie: 20 l kanistre, JUMBO nádrž 1 000 l na palete