Konzumné zemiaky

Zemiaky na hranolky

Zemiaky na chipsy

Metodika hnojenia zemiakov


Metodika hnojenia zemiakov

Pred sadením

- potrebné živiny
N pre skoré vzchádzanie
K pre obsah sušiny
P pre počet hľúz, rast a obsah sušiny
Mg pre správny vývoj rastliny
Zn + Mn pre pevnú šupku
S pre pevnú šupku a počet hľúz
-hnojivo
YaraMila Complex TM 12+ 11+18
(12,4%N, 11,4%P2O5, 17,7% K2O, 8%S,
2,65%MgO+mikroprvky: Fe, Zn, Mn, B
(dávka 1250 kg/ha)

Počas nasadzovania hľúz

-potreba živín
P + Mg pre veľkosť hľúz
Zn + Mn pre pevnú šupku
Ca + B pre šupku, obmedzenie chrastavitosti,
proti stresom (sucho, teplo)
K pre obsah sušiny
-hnojivo
OLIKANI LIQUIDE
(dávka 4 l/ha)
MAGNITRA-L
(dávka 5 l/ha)
Krista - K
(dávka 2 kg/ha)

Po vzídení

-potrebné živiny
N pre rast
Ca + B pre kvalitnú šupku, proti chrastavitosti
-hnojivo
liadok vápenatý 15,5 % N, 19% Ca
(dávka 400-600 kg/ha)
HYDROPLUS BÓR
(dávka 1 l/ha)

Kvitnutie, rast hľúz

-potrebné živiny
N + P + Mg pre udržanie rastu hľúz
-hnojivo
MAGNITRA-L
(dávka 5 l/ha)
P dodané skôr v KRISTA MKP

Pred nasadením hľúz

-potrebné živiny
P pre viac hľúz a silnejší rast
-hnojivo
KRISTA MKP 52% P2O5 + 34% K2O
(dávka 2 kg/ ha)*
*pri dobrom obsahu P v pôde alebo pri vyššom
hnojení P pred sadením
Doporučené dávky hnojív sa musia
upraviť podľa miestnych podmienok
a na základe pôdnych
rozborov.