Prednosti substrátov firmy Klasmann sú dané perfektnou štruktúrou, optimálnym pomerom živín, vysokou čistotou, dobrou skladovateľnosťou, primeranou cenou a nízkou váhou expedovaných rastlín.

Pestovateľský substrát KTS 1


Chemické a fyzikálne vlastnosti:
Vlastnosť: Hodnota:
obsah vlhkosti v % max. 75,00
hodnota pH 5,5 až 6,5
hodnota EC v µS 400
obsah spáliteľných látok vo vysuš. vzorku v % min. 85,00
obsah celkového dusíka N v mg/l 140
obsah celkového fosforu P v mg/l 160
obsah draslíka K v mg/l 180
obsah častíc nad 20 mm v % max. 5,0
obsah molybdénu (Mo) v mg/kg sušiny 3,0 až 35
obsahuje stopové prvky (Mg, Mo, Cu, B, Fe, Mn, Zn) v nízkych koncentráciách
Pestovateľský substrát KTS 1 je vyrobený zo svetlej rašeliny a vodorozpustného hnojiva ( 1 kg/m3 ) obsahujúceho základné rastlinné živiny a stopové prvky, zvlášť molybdén.
Rozsah a spôsob použitia:
Pestovateľský substrát KTS 1 je určený pre rastliny citlivejšie k zasoleniu substrátu. Vysoká vzdušná kapacita zabezpečuje optimálny pomer vody a vzduchu pre korene rastlín. Vďaka svojej jemnej štruktúre a nižšiemu obsahu hnojiva je tento substrát vhodný pre výsevy a ďalšie fáze pestovania rastlín citlivých k zasoleniu substrátu.

Pestovateľský substrát KTS 2


Chemické a fyzikálne vlastnosti:
Vlastnosť: Hodnota:
obsah vlhkosti v % max. 75,00
hodnota pH 5,5 až 6,5
hodnota EC v µS 650
obsah spáliteľných látok vo vysuš. vzorku v % min. 85,00
obsah celkového dusíka N v mg/l 280
obsah celkového fosforu P v mg/l 320
obsah draslíka K v mg/l 360
obsah častíc nad 20 mm v % max. 5,0
obsah molybdénu (Mo) v mg/kg sušiny 20 až 63
obsahuje stopové prvky (Mg, Mo, Cu, B, Fe, Mn, Zn) v nízkych koncentráciách
Pestovateľský substrát KTS 2 je vyrobený zo svetlej rašeliny a vodorozpustného hnojiva ( 2 kg/m3 ) obsahujúceho základné rastlinné živiny a stopové prvky, zvlášť molybdén.
Rozsah a spôsob použitia:
Pestovateľský substrát KTS 2 je určený pre kultúry znášajúce vyšší obsah solí. Vďaka vysokému vyhnojeniu je substrát vhodný pre pestovanie zelených rastlín v črepníkoch a pre kontajnerové kultúry listnatých a ihličnatých krov.

Pestovateľský substrát KTS 3


Chemické a fyzikálne vlastnosti:
Vlastnosť: Hodnota:
obsah vlhkosti v % max. 80,00
hodnota pH 5,5 až 6,5
hodnota EC v µS 400
obsah spáliteľných látok vo vysuš. vzorku v % min. 85,00
obsah celkového dusíka N v mg/l 140
obsah celkového fosforu P v mg/l 160
obsah draslíka K v mg/l 180
obsah častíc nad 20 mm v % max. 5,0
obsah molybdénu (Mo) v mg/kg sušiny 20 až 35
obsahuje stopové prvky (Mg, Mo, Cu, B, Fe, Mn, Zn) v nízkych koncentráciách
Pestovateľský substrát KTS 3 je vyrobený zo svetlej rašeliny (80%), tmavej premrznutej rašeliny (20%), podielu ílu a perlitu a vodorozpustného hnojiva ( 1 kg/m3 ) obsahujúceho základné rastlinné živiny a stopové prvky, zvlášť molybdén.
Rozsah a spôsob použitia:
Pestovateľský substrát KTS 3 je určený pre prepichovanie a črepníkovanie záhonových rastlín.

Rašelina


Chemické a fyzikálne vlastnosti:
Vlastnosť: Hodnota:
obsah vlhkosti v % max. 80,00
hodnota pH 3,0 až 4,2
hodnota EC v µS <150
obsah spáliteľných látok vo vysuš. vzorku v % min. 85,00
obsah častíc nad 20 mm v % max. 5,0
obsah molybdénu (Mo) v mg/kg sušiny 0,75 až 35
Čistá svetlá rašelina vysokej kvality z rašelinníku.
Rozsah a spôsob použitia:
Vysoko kvalitná čistá svetlá rašelina vhodná pre prípravu zmesí a vylepšenie pôdy. Doporučuje sa pridať vápenec a hnojivo. Sterilná - bez obsahu patogénov a nematód.

SUBSTRÁT BASE


Chemické a fyzikálne vlastnosti:
Vlastnosť: Hodnota:
obsah vlhkosti v % max. 75,00
hodnota pH 5,5 až 7,5
hodnota EC v µS <150
obsah spáliteľných látok vo vysuš. vzorku v % min. 85,00
obsah častíc nad 20 mm v % max. 5,0
Substrát Base je rašelina s upraveným pH, ktorá je ideálna pre prípravu zmesí pre rôzne kultúry. Tento produkt neobsahuje žiadne hnojivo. Substrát je ošetrený zmáčadlom pre zlepšenie príjmu vody.
Rozsah a spôsob použitia:
Substrát Base (s upraveným pH) je vhodný pre väčšinu kultúr. Doplňuje sa živinami podľa požiadaviek jednotlivých kultúr. Substrát je možné pred výsadbou zmiešať s hnojivom alebo sa kultúra priebežne prihnojuje kvapalnými hnojivami.