Založte si pekný trávnik, ktorým skrášlite okolie vášho domu, parku, firmy. Ponúkame aj osivá pre športové areály, priemyselné podniky a golfovú zmes, ktorá je okrem iného veľmi ideálna svojou kvalitou a zložením aj na reprezentačné účely. Trávne zmesi firmy Barenbrug sú vysoko hodnotené na celom svete. Vysoké renomé osiva je zabezpečené predovšetkým dokonalým systémom kontroly množeného osiva v celom technologickom procese výroby. Kontrolované sú nielen výnosy jednotlivých odrôd a dodržiavanie agrotechnických postupov, ale predovšetkým kvalita osiva ( čistota a klíčivosť ). Spoločnosť má v ponuke aj ďatelinoviny, kŕmne miešanky, kŕmne miešanky na kombinované využitie a špeciálne miešanky.


BARENBRUG - zmesi


TRÁVNE ZMESI

Názov Zloženie % Popis Balenie
UNIVERSAL Mätonoh trváci ang.-Bartwingo 20 trávna zmes na bežné parkové úpravy, záhrady rodinných domov ako i plochy verejnej zelene. Záruka dokonalého trávnika v každých podmienkach. 0,5 kg
Mätonoh trváci ang.-Verdi 20 1 kg
Lipnica lúčna-Baron 15 5 kg
Kostrava červená dlhovýbežkatá-Barustic 30 15 kg
Kostrav červená trsnatá-Barnica/Baruba 15 25 kg
SPORT CLASSIC Mätonoh trváci ang.-Henrietta 30 trávna zmes na vysokú záťaž, pre štadióny i zaťažené plochy pri rodinných domoch 0,5 kg
Kostrava červená dlhovýbežkatá-Barustic 15 1 kg
Kostrav červená trsnatá-Baruba 15 5 kg
Lipnica lúčna-Baron 40 15 kg
25 kg
SUPER SPORT (SPORT PROFESIONAL) Mätonoh trváci ang.-Barrage 25 športová zmes pre futbalové štadióny 1 kg
Mätonoh trváci ang.-Bartwingo 25 15 kg
Lipnica lúčna-Conni 25 25 kg
Lipnica lúčna-Miracle 25
GAZON Mätonoh trváci ang.-Romance 20 golfová zmes je ideálna pre ozdobné a reprezentačné trávniky, zabezpečuje pomalý rast a kobercový efekt. Jedná sa o najlepší trávnik. 0,5 kg
Kostrav červená trsnatá-Bardiva 20 1 kg
Kostrav červená trsnatá-Barnica/Baruba 20 5 kg
Kostrava červ. krátkovýb.-Barcrown/Barpearl 10 15 kg
Kostrava červená dlhovýbežkatá-Barustic 10
Lipnica lúčna-Baron 20
RAPID dosev do zmesí Universal, Sport classic a Supersport Mätonoh trváci ang.-Barrage/Henrietta 30 regeneračná zmes je určená na dosev poškodených alebo vyšliapaných miest. Prednosťou je rýchly vývin a výborné zarastanie zničených plôch. 0,5 kg
Mätonoh trváci ang.-Bartwingo 30 1 kg
Kostrava červená dlhovýbežkatá-Barustic 20 15 kg
Lipnica lúčna-Baron 20 25 kg
WONDERLAWN Mätonoh trváci ang.-Verdi/Eterlou 30 univerzálna trávna zmes pre parkové úpravy na strednú záťaž pre obytné štvrte, priemyselné podniky i rodinné domy. 0,5 kg
Kostrava červená dlhovýbežkatá-Barustic 50 15 kg
Kostrav červená trsnatá-Barnica/Baruba 10 25 kg
Lipnica lúčna-Baron 10
SHADY LAWN Mätonoh trváci ang.-Sabor 10 zmes pre tienené miesta, určená pre plochy s nedostatočným slnečným svitom 0,5 kg
Kostrava červená trsnatá-Bardiva 30 5 kg
Kostrava červená krátkovýb.-Barpearl 10 15 kg
Kostrava ovčia-Bardur/Mentor 30
Lipnica lúčna-Baron/Barzan 20
PROSOIL Mätonoh trváci ang.-Sabor 30 zmes určená do vinohradov, sadov a na spevnenie svahov 0,5 kg
Mätonoh trváci ang.-Barminton 20 5 kg
Lipnica lúčna-Baron 20 15 kg
Kostrava červená trsn.-Bargreen 25
Ďatelina plazivá-Barbian 5

ĎATELINOVINY

Druh Odroda Výsev Balenie
Lucerna siata Sitel/Derby 0,5 kg / 100m2 0,5 kg
0,25 kg
Ďatelina lúčna - diploid Star/Altaswede 0,5 kg / 280m2 0,5 kg
0,25 kg
Ďatelina plazivá Alice 0,2 kg / 130m2 0,25 kg

KŔMNE MIEŠANKY

Zmes Popis Výsev Balenie
Milkway Complex na seno, siláž, 2-3 ročná 0,5 kg / 100m2 0,5 kg
Milkway Complex na seno, siláž, 2 ročná 50 kg / ha 25 kg
Milkway Standard na pastvu, nový výsev 0,5 kg / 100m2 0,5 kg
Milkway Standard nový výsev, opätovný výsev, dlhodobá úžitkovosť 40-50 kg / ha 25 kg
Milkway Sprint prísev, dlhodobá úžitkovosť 40-50 kg / ha 25 kg

KŔMNE MIEŠANKY NA KOMBINOVANÉ VYUŽITIE

Zmes Zloženie - Odroda % Popis Výsev Balenie
Milkway Plus - West Mätonoh trváci ang.-Bargala 20 vhodná do suchých oblastí 40-50 kg / ha 25 kg
Mätonoh trváci ang.-Barnauta 20
Reznačka laločnatá-Baridana/Barexcel 30
Kostrava lúčna-Pradel/Barvital 25
Ďatelina plazivá-Alice 5
Milkway Prote Mätonoh trváci tetraploid.-Bargala/Barnauta 10 tráva + lucerna 40-50 kg / ha 25 kg
Kostrava lúčna-Pradel/Barvital 30
Kostrava trsteníkovitá-Bariane/Barolex 30
Lucerna siata-Sanditi/Derby 30
Milkway Plus - Middle Mätonoh trváci ang.-Bargala/Barnauta 25 využitie nad 400 m nad morom 40-50 kg / ha 25 kg
Timotejka lúčna.-Barfleo/Barpenta 20
Reznačka laločnatá-Baridana/Barexcel 20
Kostrava lúčna-Pradel/Barvital 27
Ďatelina plazivá-Alice 5
Ďatelina plazivá-Barbian 3
Milkway Plus - East Low Mätonoh trváci ang.-Barplus/Mara 10 využitie do 400 m nad morom 40-50 kg / ha 25 kg
Mätonoh trváci ang.-Barsprinter 10
Mätonoh trváci ang.- Bargala/Barnauta 15
Timotejka lúčna-Barfleo/Barpenta 15
Reznačka laločnatá-Baridana /Barexcel 20
Kostrava lúčna-Pradel/Barvital 25
Ďatelina plazivá-Alice 5
Milkway Plus - East High Mätonoh trváci ang.-Bargala/Barnauta 30 využitie nad 400 m nad morom 40-50 kg / ha 25 kg
Timotejka lúčna.-Barfleo/Barpenta 15
Reznačka laločnatá-Baridana/Barexcel 15
Kostrava lúčna-Pradel/Barvital 30
Ďatelina plazivá-Alice 6
Ďatelina plazivá-Barbian 4

ŠPECIÁLNE MIEŠANKY

Zmes Zloženie/Druh - Odroda % Popis Výsev Balenie
Sheep Master Mätonoh trváci ang.-Barplus/Mara 35 pre pastvu oviec 40-50 kg / ha 25 kg
Lipnica lúčna.-Baron 20
Kostrava červená dlhovýbež.- Gondolin/Bargaret 20
Timotejka lúčna-Barfleo/Barpenta 20
Ďatelina plazivá-Alice 5
Horse Master Mätonoh trváci ang..-Barleone 25 pre pastvu koní 40-50 kg / ha 25 kg
Mätonoh trváci ang..-Barrage 25
Timotejka lúčna-Barmidi 15
Kostrava červená dlhovýbežkatá-Barustic 15
Lipnica lúčna-Baron/Conni 20


Ako založiť pekný a trvalý trávnik?

 1. Príprava pôdy:
  Plochu určenú na zatrávnenie doporučujeme zrýľovať do hĺbky 35 cm a zbaviť buriny, smetí a kameňov. Povrch pôdy urovnáme hrabľami a mierne uvalcujeme. Ak máme dostatok času, počkáme niekoľko týždňov a priebežne odstraňujeme vzídené buriny. Dva týždne pred sejbou aplikujeme hnojivo, čím podporíme rýchlejší rast.


 2. Sejba:
  Najvhodnejšia doba výsevu je skorá jar a neskoré leto kedy sú optimálne podmienky na zakorenenie. Výsev prevedieme do vlhkej pôdy za bezvetria krížom, podľa obr. č. 1.  Na 1 m2 potrebujeme 20 až 30 g osiva. Po sejbe hrabľami premiešame osivo so zemou a zavalcujeme. Plochu ak nie sú zrážky pravidelne jemne polievame, aby bola pôda stále vlhká.


 3. Ošetrovanie a údržba trávnika:
  Trávnik prvý raz skosíme pri výške 10 cm za suchého počasia na výšku asi 4 cm. Následne trávnik pravidelne kosíme na výšku cca 3-4 cm, s cieľom zahustiť porast a likvidovať vzídené buriny. Po uplynutí 4-6 týždňov aplikujeme na 100 m2 3-5 kg dusíkatého hnojiva. Počas vegetácie doporučujeme porast pravidelne prihnojovať.